Bizi takip edin
|
EN

Kütüphane Müdürlüğü

Koleksiyon Geliştirme Politikası

İzmir Ekonomi Üniversitesi Kütüphanesi Koleksiyon Geliştirme Politikası
Üniversite kütüphanesi olmamız hizmet verdiğimiz hedef kullanıcı kitlesinin ve hizmete konu olacak bilgi kaynaklarının belirli olması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenlerle belirlediğimiz ilkeler, üniversitemizin eğitim, öğretim, araştırma amaçları ve önceliklerine dayalı bilgi kaynaklarını bulundurmayı gerektirmektedir.

Kütüphanemiz, koleksiyon geliştirme politikası olarak satın alma, bağış ve değişim kanallarını kullanmaktadır.

Hangi kanal kullanılırsa kullanılsın, sağlanan bilgi kaynakları üniversitemizin öğretim alanlarına paralel olarak ve kullanıcılarımızın ihtiyacına göre nicelik ve nitelik açısından gelişmektedir.

Bilgi Kaynaklarının Seçim ve Sağlama Yöntemleri

İzmir Ekonomi Üniversitesi Kütüphane koleksiyonuna dahil edilecek bilgi kaynakları seçilirken ve sağlanırken aşağıda belirtilen yöntemlere dikkat edilir.

Satın Alma Yöntemi

 • Satın alınması istenen bilgi kaynaklarının dili ve içeriği üniversitemiz öğretim programlarına uygun ve kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmalı,
 • İstekler Kütüphane Otomasyon Programı üzerinden yapılmalıdır. İstekleri İzmir Ekonomi Üniversitesi mensubu olan herkes yapabilir. Ancak bütçenin elverişli olmadığı durumlara akademik nitelikli bilgi kaynaklarının isteklerine öncelik verilir.
 • Kütüphanemizde var olan bilgi kaynakları istenmemeli. Bu tarz istekler ya da istek yapılan bilgi kaynağının tekrar istenmesi durumlarında istekler sistemden silinmektedir.
 • İsteklerin listesi her yıl Şubat ayında programdan çekilerek yayınevlerine fiyatlandırılmaları için gönderilmekte ve en uygun fiyatı veren yayınevine göre oluşturulan listeler, önce Yayın Alım Komisyonu`nun değerlendirmesinden geçmekte, sonrasında da Mütevelli Heyetin onayından geçtikten sonra sipariş edilmektedir. Bir isteğin sipariş sonrası rafa çıkış süresi yaklaşık olarak 3 ay olacak şekilde dikkate alınmalıdır.
 • Acil bilgi kaynağı istekleri veya özellik arz eden istekler; Genel Sekreter, Yayın Alım Komisyonu Başkanı Rektör Yardımcısı ve Rektör imzalı onay sistemi ile satın alınmakta olup bu isteklerin Kütüphane Müdürlüğü`ne resmi yazı ile iletilmesi gerekmektedir.

Bağış Yöntemi

 • Kütüphanemize bağışlanacak bilgi kaynakları, üniversitemizin eğitim, öğretim, araştırma alanlarını ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olmalıdır.
 •  Bilgi kaynağı koleksiyona yeni giriyor olmalıdır.
 • Yıpranmış ve deforme durumda olmamalıdır.
 • Sosyal Bilimler konulu bilgi kaynaklarının yayın tarihi son 10 yıla, sosyal bilimler konusu dışındaki bilgi kaynaklarının yayın tarihi ise son 5 yıla ait olmalıdır.
 • Süreli yayınların devamlılığının sağlanıyor olması gerekmektedir. Gazeteler ve basımı durmuş süreli yayınlar kabul edilmemektedir.
 • Fotokopi ile çoğaltılmış ya da korsan olarak üretilmiş bilgi kaynakları bağış olarak kabul edilmemektedir.
 • Koleksiyona eklenmeyen bilgi kaynakları bağış yapana tekrar iade edilebilir, diğer üniversite veya okul kütüphanelerine hibe edilebilir ya da imha edilebilir.
 • Kütüphane koleksiyonu için uygun olanlar, diğer bilgi kaynakları için yapılan işlemlere tabi tutulur ve koleksiyona eklenir.
 • Bağışlanan bilgi kaynaklarına yönelik koleksiyondan ayrı bir bölümde veya ayrı raflarda tutulması gibi talepler karşılanmaz. Ancak bağış yapan kişi veya kuruma Üniversitemiz adına teşekkür yazısı ve plaketi gönderilir.

Değişim Yöntemi

 • Üniversitemiz tarafından yayınlanan kitaplar Üniversiteler Yayın Yönetmeliği çerçevesinde diğer üniversitelere, kitabın konusu ile ilgili kurum ve uzmanlara gönderilir. Karşılığında da diğer üniversitelerden, o kurum ve kişilerden gelen bilgi kaynakları, belirlenen ilkelere uygun nitelikte ise koleksiyona eklenir.
 • Koleksiyona dahil edilmesinin uygun olacağı düşünülen bilgi kaynakları, yayıncı firma veya kurumdan talep edilir ve karşılığında üniversitemiz yayınlarının gönderilmesi teklif edilerek nitelikli yayınların koleksiyona girmesi sağlanır.


Çalışma Saatleri

Akademik Yıl İçinde
Hafta içi 08.30- 22.00
Cumartesi 10.00-17.00
Pazar Kapalı
Yaz ve Yarıyıl Tatili
Hafta içi 08:30 - 17:45
Hafta sonu Kapalı
Alt Kat 7/24 açıktır

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.