Bizi takip edin
|
EN

Kütüphane Müdürlüğü

Kütüphane Kuralları

Kütüphanemiz, üniversitede yapılan eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla, kütüphane hizmetlerinin çağdaş standartlara uygun olarak verilebilmesi için her çeşit materyali sağlamak; gerekli kütüphanecilik hizmetlerini yapmak; bu hizmetleri, gereksinim duyan kullanıcıların yararlanmasına hazır bulundurmak ve bu çerçevede bilgi ihtiyaçlarını gidermek üzere kurulmuştur.

Bu çerçevede verilen hizmetlerin, kullanıcılar olarak sizlere en iyi şekilde sunulabilmesi ve geliştirilebilmesi için kütüphane kurallarına uymanızı bekliyoruz.

 • Kütüphaneye girerken cep telefonlarınızı kapalı tutunuz ve içeride kullanmayınız.
 • Yiyecek ve içecekle girmeyiniz (sadece su ile girebilirsiniz)
 • Sessiz olunuz, diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranışlardan kaçınınız.
 • Raflardan aldığınız kitapları raftaki doğru yerine koyacağınızdan emin değilseniz masa üzerine bırakınız, rafa yerleştirmeyiniz.
 • Ödünç verme ve iade işlemlerinizi Ödünç Bankosundan kimlik göstererek yapınız.
 • Kütüphane koleksiyonunun güvenliği manyetik kapı kontrol sistemi ile sağlanmakta olup ödünç alma işlemi yapılmamış kütüphane materyali dışarı çıkarılmamalıdır. Aksi takdirde uyarı verilecek ve Kütüphane görevlilerinin çantanızı veya eşyalarınızı arama hakkı doğacaktır.
 • Ödünç verme kurallarına uyunuz, materyali en iyi şekilde koruyunuz.
 • Kütüphane içerisindeki masa, sandalye ve diğer malzemelerin yerlerini değiştirmeyiniz.
 • Telif hakları yasasına uyunuz

ÖDÜNÇ VERME KURALLARI

Kütüphaneden Yararlanma: Kütüphanemizden üniversitemiz mensubu öğrenci, akademik ve idari personel ile İzmir Ticaret Odası Meclis üyeleri ve çalışanları, kurucu vakıf üyeleri ve dış kullanıcı statüsünde üye olanlar yararlanabilir.

Ödünç alma işlemi sırasında mutlaka kimlik kartı gösterilmelidir. Üniversite mensupları İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından verilen öğrenci/personel kimlik kartlarını, dış kullanıcılar ise Kütüphane tarafından verilen üye kartlarını göstermek zorundadır.

Başkasının kartı ile ödünç alma işlemi yapılmaz.

Dış kullanıcılar için verilen kartlar tercih edilen üyelik süresi  (altı ay veya bir yıl) boyunca geçerlidir.

Ödünç Alma Süreleri ve Ödünç Alınabilecek Materyal Limitleri:

Ödünç verme süresi ve ödünç alınabilecek materyal sayısı kullanıcıların unvanlarına göre değişmektedir. Bu limitler şu şekildedir:

Materyal Türü Ödünç Süresi Ödünç Alınabilecek
Materyal Limiti
Gecikme Bedeli Uzatma Süresi
Kitaplar 21 gün Akademisyen 10 adet,
Lisansüstü Öğrenci 10 adet,
Lisans Öğrenci 5 adet
Günlük 1TL  2 defa 
Dergiler 7 gün 3 adet Günlük 1TL 1defa
Multi media  (CD-DVD, kaset) 7 gün 2 adet Günlük 1TL 1 defa
Rezerve Kitaplar 2 saat 1 adet Saatlik 1TL 2 defa

Ayrıca Kütüphaneler arası Ödünç Verme (ILL) protokolleri kapsamında, akademik personel ve doktora öğrencileri diğer üniversite kütüphanelerinden 5 adet materyalin ödünç alınmasını isteyebilir. Bunun için ILL isteği yapması, materyalin sahibi kurumların kurallarına uyması, materyal veya doküman sağlama ücretini ödemesi gereklidir.

Ödünç Süresi Uzatma Materyal uzatma işlemi kütüphaneye gelerek yapılabileceği gibi e-mail yoluyla, telefonla ya da kütüphanemiz web sayfasından özel oturum açılarak kullanıcıya özel işlemler sayfasından da yapılır. Başkası tarafından ayırtılmış materyal için uzatma işlemi yapılamaz.

Materyal Ayırtma: Ayırtma işlemi sadece başkası tarafından ödünç alınmış olan materyal için yapılabilir. Ayırtma işlemi için kütüphanemiz web sayfasından özel oturum açılarak kullanıcıya özel işlemler sayfası kullanılmalı ya da Ödünç Bankosu`ndaki görevliye ayırtma isteği bildirilmelidir. Ayırtılan materyal iade edildiğinde, ayırtan kullanıcıya e-mail gönderilir ve ayırtılan materyal, kullanıcı için 3 gün süreyle Ödünç Bankosu`nda tutulur.

Ödünç Alınamayacak Materyal: Aşağıda belirtilen kütüphane materyali dışarıya ödünç verilmez. Kullanıcılar, bu gibi materyalden sadece kütüphane içinde yararlanabilirler. Bunlar:

 • Referans kaynakları (Ansiklopedi, sözlük, yıllık, rehber, el kitabı, atlas, indeks, rapor v.b.),
 • Tezler, Rezerve kitaplar,
 • Süreli yayınların son sayıları,
 • Haritalar,
 • Nadir eserler.

Gecikme Cezaları:Kullanıcılar, ödünç aldıkları materyali özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen kullanıcılar cezalı duruma düşerek geciken her bir materyal için günlük 1 TL gecikme cezası ödeyecektir.

Ödünç almış olduğu materyali geciktirmiş olan kullanıcılara, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası tutarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka materyal ödünç verilemez.

Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 90 günü aşması halinde kütüphane yönetimi materyal hakkında kayıp işlemi yürütür ve kullanıcıdan 90 günlük gecikme ücreti   ile beraber   Kütüphane Hizmetleri Yönergesi`nin 12. maddesindeki kurallarını uygular.

Akademik ve idari personele ait ödenmeyen para cezaları aylık ücretlerinden tahsil edilir.

Mezun olan veya her hangi bir nedenle üniversiteden ayrılan Üniversite mensuplarının (öğrenci ve personel) Kütüphane ile ilişkileri kesilmeden herhangi bir işlemi yapılmaz ve kendilerine gereken belgeler verilmez.

ILL (Kütüphanelerarası Ödünç Alma) protokolleri kapsamında ödünç alıp da iade etmeyen veya geciktiren kullanıcılar için ilgili üniversitelerin Rektörlükleri aracılığı ile aynı hükümler uygulanır.

Kayıp Materyal: Kullanıcılar, ödünç aldıkları materyali özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri vermekle yükümlüdür.

Ödünç alınan materyal kaybedilmiş veya yıpratılmış ise kullanıcıların yenisini/orijinalini temin ederek getirmesi gerekir. Orijinali bulunmadığı takdirde Kütüphanenin belirlediği aynı konu ve aynı değerdeki başka bir kitabın kütüphaneye satın alınması ve ayrıca materyal teknik işlem bedeli ile kargo/ulaşım bedelinin ödenmesi gerekir.

Telif Hakları: Kütüphane koleksiyonunda bulunan tüm bilgi kaynakları telif hakları yasası kapsamındadır. Bu yasaya göre kitapların sadece %10`u, dergilerin ise bir makalesi çoğaltılır. CD, DVD, kaset gibi multimedia başka bir amaç için kullanılamaz ve çoğaltılamaz. Abone olunan online veritabanlarının kullanımında da üniversitenin abonelik ve lisans koşullarına aynen uyulmalıdır.

Tüm kütüphane kullanıcıları, telif hakkı yasalarını ve Kütüphane Hizmetleri Yönergesi kurallarını kabul etmiş sayılır. Kütüphane materyalinin yasa dışı kullanımı durumunda yasal işlemlere başvurulur.

Dış Kullanıcı Üyelik Koşulları: Kütüphanemiz İZTO ve İzmir Üniversiteler Platformundan gelen kullanıcılara açıktır.Çalışma Saatleri

Akademik Yıl İçinde
Hafta içi 08.30- 22.00
Cumartesi 10.00-17.00
Pazar Kapalı
Yaz ve Yarıyıl Tatili
Hafta içi 08:30 - 17:45
Hafta sonu Kapalı
Alt Kat 7/24 açıktır

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.